К. Вигенин: Хората да знаят - златодобив в Странджа няма да допуснем!

29.01.2021г.

Хората от Боляровски и Елховски регион трябва да знаят, че златодобив в Странджа няма да допуснем, заяви от парламентарната трибуна ямболският народен представител и зам.-председател на Народното събрание Кристиан Вигенин по повод на негов въпрос към министъра на енергетиката Теменужка Петкова за сключен  договор за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Иглика", разположена в землищата на села от общините Болярово и Елхово.

Ямболският депутат припомни, че договорът е от 2017 г. за предполагаемо находище, проучвано още през 1989 г. Той изтъкна и фактът, че договорът е сключен с едно дружество, а след това дяловете на собствениците са прехвърлени на друго дружество през 2020 г. Въпросът към министъра беше дали има намерение да предизвика проверка на обстоятелството около прехвърлянето на собствеността и да предприеме действия по прекратяване на договора, отчитайки и позицията на гражданите на община Болярово.

За сключването на самия договор не са уведомени засегнатите общини, а узнавайки за планираното проучване половината население се е подписало под искане да се прекратят всякакви действия по проучване и експлоатация на находището, а Общинският съвет отказва да одобри каквито и да е устройствени планове, определящи територии за добив на метални полезни изкопаеми.

В изложението си Кристиан Вигенин изтъкна още, че площ „Иглика“ обхваща четири защитени зони по „Натура 2000“ и девет археологически недвижими културни ценности.

В отговора си министър Петкова проследи хронологията на договора, започнала още от 2013 г. Тя подчерта, че няма право да прекрати договора заради промяна на собствеността, но при получаване на положителни резултати от проучването компанията може да предложи за регистрация търговско откритие, удостоверение за което се издава само след влязло в сила решение по Оценка за въздействие на околната среда (ОВОС). Министърът заяви, че ако наистина има откритие, в рамките на процедурата за издаване на ОВОС всички засегнати страни, включително местните власти и хората ще имат възможност да изразят своето становище.

В репликата си Кристиан Вигенин подчерта, че част от целта му за въпроса е била гражданите на двете общини  да чуят от парламентарната трибуна, че независимо от етапа, на който в момента е процедурата за проучване на находището, добивните дейности не могат да започнат без оценка по ОВОС, т. е те все още имат шанс да спрат процеса.

Той не пропусна да отбележи, че землищата, в които са допуснати проучванията през 2017 г. са Воден, Шарково, Горска поляна, през 2018 г. избитите животни отново бяха във Воден, Шарково и Горска поляна, от обхвата на районите с природни ограничения са извадени през 2019 г. пак същите села – Воден, Шарково и Горска поляна, населенията без обхват на мобилните оператори пак са във Воден, Шарково и района и определи това като абсолютен геноцид към хората, които живеят там.

Той обеща, че този въпрос няма да бъде оставен и ще направи необходимото там да няма такива добивни действия.