Проведе се конференция на БСП – Елхово

актуална информация към 12.04.2016 г

Проведе се отчетно-изборна конференция на Общинския  съвет на БСП – Елхово. На нея, по информация на Пламен Червеняков, за  председател на ОбС на БСП бе избрана Стоянка Маджарова. За делегати на 49 Конгрес на БСП,  бяха избрани: Атанас Стоянов, Коста Илчев, Стоянка Маджарова, Татяна Дюлгерова и Христо Костов.

За председател на НС на БСП бе номиниран Атанас Мерджанов.

За членове на НС на БСП бяха предложени: Михаил Миков, Атанас Мерджанов, Стоянка Маджарова, Татяна Дюлгерова и Христо Костов.

За председател на Общопартийната контролна комисия бе предложена Валентина Богданова.

За членове на ОПКК бяха предложени Стоянка Маджарова и Валентина Богданова.