Стралджа

Община Стралджа се намира в Югоизточна България и е една от съставните общини на Област Ямбол. Общината има 22 населени места с общо население 13 196 души. Град Стралджа е административен център и единствен град в общината. Разположен е на 23 км западно от Карнобат, на около 30 км източно от Сливен и на 17 км североизточно от Ямбол., на 5 км от автомагистрала „Тракия”. Градът е 3-ти по население в областта след Ямбол и Елхово. 
Най-ранните сведения за Стралджа се срещат в османско-турските документи, но наличието на останки от древно тракийско и средновековно селище говори за многовековната история на града. В землището на днешния град Стралджа съществуват следи от дълбока древност. Градът попада под турско владичество през 1373 г. За общината данните са от втората половина на XIX век, когато е спомената дейността на стралджанци за изграждането на нова църква на мястото на съборения от турците параклис. Според запазените в Сливенската епархия документи при наддаването с турски лири между българската и гръцката общности спечелват българите и църквата се именува “Свети Архангел Михаил”. Още тогава започва изграждането на селището като пътен, стопански и административен център. Предпоставка за това е и географското положение – Стралджа се намира на важни пътища, свързващи Черноморието с вътрешността на страната и Северна с Южна България.
Стралджа и селищата от общината имат богато минало, свързано с освободителните борби срещу турското владичество. Индже Войвода и Кара Кольо се движат от Войнишкия Бакаджик до Стара планина, четата на Трифон и Добри е разбита от турска потеря в Балкана, Хаджи Дани от с. Зимница е обесен в Сливен от турците. Останките на около 70 разрушени селища личат навсякъде в общината.

Кратка история...

Основаването на първата социалистическа дружинка в Стралджа става през 1899 година. Както съобщава в-к  „Работнически вестник” от 22.Х.  това е” акт естествен  и закономерен за едно от най-големите български села /с 2689 жители население през 1900 година/. Сред 11-те основатели се отличават имената на: Диньо Динев, Демир Георгиев, Иван Стефанов, Христо Стефанов, Иван Кремъков, Д. Калдерон, Д. Бъчваров, З. Стойков.
От самото създаване на партията до днес нейна отличителна черта е наличието на подготвени кадри и агитатори.
През 1903 г организацията, както и цялата Партия се разделя на тесни социалисти с лидер Иван Кремъков и широки социалисти, начело с Демир Георгиев. По инициатива на тесните социалисти през 1905 г тук избухва първата стачка на хамалите, работещи на гарата, които устояват правото си на регламентира почивка в празничните дни.
През 1913 г стралджанските социалисти за пръв път участват със самостоятелна листа и печелят 80 гласа.
През 1919 г БРСДП/т.с/ се преименува в БКП /т.с./ През 1920 г започва да изпълнява функции на районна. През 1919 г е основано младежко дружество „Червенушка.”На общинските избори през 1920 г с 262 гласа печелят пълна победа, но властта не позволява установяването на комуна.
Две събития в началото на Втората световна война могат да бъдат охарактеризирани като тест за отношението на местните хора към нея и към засилване на антифашиските настроения. На първо място-резултатите от парламентарните избори през 1940 г от 1676 имащи право на глас, 1053 отдават предпочитанията си за РП. В началото на 1941г участват с 8000 подписа в Соболевата акция в подкрепа за сключване на пакт за ненападение и взаимопомощ между България и СССР. В  антифашистката съпротива загиват  Апостол Христов, Георги Станчев, Иван Кондов, Димчо Русев, Пеньо Кабаков, Мати Рубенова. След 9 септември се приема курс за възстановяване на икономиката и ускоряване стопанското развитие на държавата. На 27 август 1969 г Стралджа е обявена за град. Визитната картичка на младия град впечатлява с постиженията в икономиката, благоустройството, образованието и културата. От1966-1970 г за народен представител е избран др. Стайко Динев. 
  На 3 април 1990 г е проведен общопартиен референдум за преименуване на БКП в БСП. Разрушителната стихия, която обхвана страната след 10 ноември 1989 година не подмина и Стралджа. С много енергия, с максимална гъвкавост, избягване на явна конфронтация и търсене на мирни пътища за решаване на спорни въпроси, общинското ръководство на БСП не допусна размирици в общината. Вярната оценка на местните условия и проблеми, увереността на нашите партийни членове в правотата на идеите им, критичността са основните колони и приоритети, на които се гради политиката на БСП в община Стралджа. Първият демократично избран кмет на община Стралджа е др. Иван Георгиев - от 1991-1999 г. Периодът от 2003 до сега, по време на управлението на кмета Митко Андонов, е свързан с обновяване на училищните сгради, детски градини, подобряване на сградния фонд и дейността на читалищата, на техническата инфраструктура  в общината, реализиране на редица проекти по европейски програми, проекти по трансгранично сътрудничество. Интерес за общинската ни организация представляват парламентарните избори през 2005 година. Другарят Иван Георгиев  е  зам.-областен управител на област Ямбол, а от 31 май 2007 г.- народен представител в 40 народно събрание. Другарят Иван Иванов, който участва в листата на Ямболски многомандатен район за предсрочните ПИ 2013 г., е зам.-областен управител на Ямбол от август 2013 до октомври 2014 г.
Общинското ръководство на БСП работи активно за по-добър социален живот на гражданите от общината. За социалистите постигането на максимално добри резултати на  изборите не е самоцел, а кауза. За парламентарните избори 2014 г община Стралджа получава доверието на социалистите от област Ямбол с включване на двама кандидати за народни представители в листата на коалиция БСП лява България - кметът на общината Митко Андонов и младежкият представител Янко Добрев. Доказаните качества на др. Андонов - екипност, инициативност, действеност, умение за ръководство и комуникиране, в допълнение с младежкия ентусиазъм  на Добрев, са   най-добрата гаранция за постигане на поредния успех на партийната организация в тези избори.
През последните 12 години  БСП в община Стралджа е водеща политическа сила. 

Традиционни мероприятия, провеждащи се в общината
-    Национален събор на народното творчество „Мараш пее”-месец май
-    Конкурс надпяване „С песните на Вълкана Стоянова”-на две или три години, организиран един ден преди събора „Мараш пее”
-    Празник на община Стралджа-8 ноември
-    Общински коледарски празник
-    Общински кукерски празник
-    Национален литературен конкурс „Дървото на живота” на името на Станка Пенчева
 

Общински кмет- Митко Панайотов Андонов
Иван Георгиев Иванов-заместник кмет
Иван Михайлов Иванов-заместник кмет
Мария Толева Иванова-заместник кмет

Общински съвет- представители на БСП
Йордан Койчев - председател на Общински съвет
Валентина Добрева Маринова-председател на групата съветници от БСП
Петър Йовчев Петров-общински съветник 
д-р Георги Димитров Атанасов
Цветелина Станчева Тончева
Радина Василева Парушева
Георги Иванов Георгиев
Райна Атанасова Йорданова
Паруш Тенев Парушев
   
Общински съвет Стралджа е 17 съветника, от които 9 са от групата на БСП. Мнозинството на групата социалисти дава възможност осъществяването на целите и задачите, залегнали в програмата на Общински съвет на БСП Стралджа и управленската програма на кмета на общината.

Кметовете на населени места през изминалия мандат 2011-2015 г
Тенко Иванов Тенев-кмет на село Зимница,БСП
Николай Савов Генов-кмет на село Иречеково,БСП
Петранка Димитрова  Добрева-кмет на село Лозенец,БСП
Петранка  Койчева Крайчева –кмет на село Воденичане,БСП
Живко Иванов Димитров-,кмет на с. Каменец, независим кандидат
Жеко Димов Жеков-кмет на село Войника, независим кандидат
Стойко Георгиев-кметски наместник, с. Александрово,БСП
Стефан Сотиров-кметски наместник, с. Атолово,БСП
Георги Василев-кметски наместник, с. Джинот,БСП
Диньо Капитанов-кметски наместник, с. Люлин,БСП
Живка Кичукова-кметски наместник, с. Маленово,БСП
Тодорка Йорданова-кметски наместник, с. Недялско,БСП
Стойко Донев-кметски наместник,с. Палаузово,БСП
Стоян Стоянов-кметски наместник, с. Поляна,БСП
Иван Дойчев Иванов- кметски наместник ,с. Първенец,БСП
Недялка Владева Илиева-кметски наместник, с. Тамарино,БСП
Марин Петров, кметски наместник, с. Чарда-независим
Румен Димов-кметски наместки, с. Саранско,БСП
Каля  Атанасова-кметски наместник, с. Правдино, БСП
Пенка Колева, кметски наместник, с. Леярово, БСП
Митко Ангелов Вълков-кметски наместник, с. Богорово, БСП

Общинската организация на БСП Стралджа партнира единствено с „Нова зора”, която има общинско ръководство в Стралджа. 
Председател на Общински съвет на БСП-Мария Толева Иванова
Заместник председатели: Петър Йовчев Петров
                                            Николай Вълчев Николов
Секретар- Иван Георгиев Иванов
Председател на Общинска контролна комисия : Желязка Стоянова Тончева
Председател на МО в БСП: Цветелина Станчева Тончева
Председател на Движение на ветераните в БСП-  Пеньо Атанасов 

ИБ на Общински съвет на БСП
Мария Толева Иванова
Петър Йовчев Петров
Николай Вълчев Николов
Митко Панайотов Андонов
Иван Георгиев Иванов
Георги Иванов Петров
Петранка Койчева Крайчева
Янко Стоянов Добрев
Цветелина Станчева Тончева
Катя Иванова Вълкова
Николай Савов Генов

Общински съвет на БСП-Стралджа
Мария Толева Иванова
Петър Йовчев Петров
Николай Вълчев Николов
Митко Панайотов Андонов
Иван Георгиев Иванов
Георги Иванов Петров
Петранка Койчева Крайчева
Янко Стоянов Добрев
Цветелина Станчева Тончева
Катя Иванова Вълкова
Николай Савов Генов
Валентина Добрева Маринова
Иван Михайлов Иванов
Живка Георгиева Илиева
Йорданка Апостолова Иванова
Стефан Боянов Рандев
Атанаска Атанасова Кабакова
Милена Стоянова Йорданова
Георги Иванов Георгиев
Петранка Димитрова Добрева
Райна Атанасова Христова
Стамена Христова Христова
Стоян Йорданов Узунов 
Тодорка Стоянова Йорданова
Янко Димитров Стефов 
Желязка Стоянова Тончева
Иван Дойчев Иванов
Георги Димитров Василев
Величка Николова Маринова

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи