Елхово

Община Елхово се намира в област Ямбол. На югозапад граничи с община Тополовград, Хасковска област, на изток с община Болярово, на югоизток с Република Турция, на север – с община Тунджа.

Елхово е град, разположен по поречието на река Теунджа. Наследник е на селище от времето на траките. При римляните то е пътна станция и носи името Орудица ад бургувм. В следващите столетия славяните го наричат Яница, Йоаница. По времето на хан Крум /802-814 г/ Елховския край е включен в пределите на създадената през 681г. славянобългарска държава. Затова свидетелстват прочутия Хамбарлийски надпис, намерен в околностите на днешното с. Маломирово.

През османското владичество последователно носи имената Яниджали, Енидже Казълаагач. Сегашното име носи от 1925 г.

Върху територията на община Елхово са локализирани исторически места – останки на антични и средновековни крепости и праисторически селищни могили. В общината е запазено богато културно-историческо наследство, съхранени фолклорни традиции и обичаи.

Разнообразното етнографско население на община Елхово и Странджанско-сакарския край се изучава, съхранява и популяризира от Етнографския музей в Елхово, включен в списъка на Националнато движение „Опознай България” – 100 национални туристистически обекта.

Община Елхово реализира транспортните си връзки посредством – четири входни артерии – север – Елхово- Ямбол, изток – с. Добрич- Болярово, запад – Елхово- Тополовград. На територията на община Елхово е изградена пътна мрежа с обща дължина 196,8 км. Извършва се модернизацията и цифровизация на телекомуникационната мрежа в общината. Има покритие на трите мобилни оператора.

Икономиката на общината се осъществява от отраслите промишленост, селско стопанство, търговия и транспорт. Начинът на живот в общината е пъстра плетеница от минало, настояще и бъдеще. Нови хоризонти се откриват пред населението с влизането в експлоатация на ГКПП Лесово Хамзабейли. Жителите имат воля и сили да отговорят на диманичните промени и новите предизвикателства, за да утвърдят района като предизвикателно място за живот и работа.

В община Елхово живеят 16 219 души, в т.ч. 10 552 души в гр. Елхово, което представлява 65,06 % от общото население на общината. Демографските ресурси на община Елхово по данни от пребробряването на населението през 2010 г. възлизат на 16 332 д., от които 10 367 д., или близо 2/3 от населението са съсредоточени в общинския център – град Елхово.

ИНФОРМАЦИЯ за Елховската партийна организация

Началото на социалистическото движение в Елховския край се заражда с учредяването на социалистическа друженка през април 1894 г.
Елховската организация винаги е имала амбицията да бъде в челните в областта. 
В годините на социализма комунистите са били над 4 000, а към 2014 г. броят на членовете на 835, разпределени в 42 организации и клубове по интереси.
Социалистите мъже са 406, а жените 429 като с висше образование членове са 159. Младежкото обединение включва 66 членове на БСП. Ръководният орган на общинската организация е в състав от 21 члена с Изпълнително бюро от 9 активиста.
Председател на организацията е Стоянка Иванова Маджарова
Зам. Председатели са: 1. Татяна Дюлгерова- икономист, маркетинг
                                    2.Елисавета Узунова- учител по английски език
                                    3. Владимир Димитров – юрист
Секретар на ОбПс е Мария Владева – учител
Председател на Младежкото обединение е инж. Атанас Стоянов
Председател на обединението на жените е инж. Стоянка Маджарова.
Председател на Движението на ветераните е Петър Йорданов

За кампанията „Местни избори 2015 г. са номинирани кандидатите:
Кмет на община – Ангел Стоянов Ангелов
За общински съветници:
Татяна Петрова Дюлгерова
инж. Стоянка Иванова Маджарова
д-р Коста Андреев Илчев
Атанас Янков Стоянов
Стоян Иванов Овчаров
Димитър Валентинов Загоров
Красимир Георгиев Кръстев
Въльо Стоянов Димов
Любен Владимиров Димитров
Йордан Митков Дуков
Димитър Петров Парушев
Станка Димитрова Михнева
Митко Илиев Стоянов
Мария Стоянова Недялкова
Гергана Иванова Торлозова
Мария Иванова Франсъзова
Мария Иванова Тодорова

За кмет на населено място:
Кръстьо Иванов Драганов    Бояново
Христо Димитров Гечев     Гранитово
Катя Атанасова Димитрова    Жребино
Николай Георгиев Вълков    Изгрев
Димитър Георгиев Бившев    Лесово
Дялчо Колев Димитров    Маломирово
Димитър Желязков Стоев    Мелница
Киро Христов Хаджиев    Малък Манастир
Дянка Георгиева Славова    Раздел
Желяза Атанасова Стоянова    Пчела
Цанка Щерева Тончева    Трънково

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи