Георги Георгиев: Дискусията „очи в очи” е нужна за по-доброто развитие на община Тунджа

Окт 13, 2015 ЯМБОЛ Новини Избори 0 1472

Формулиране на общинската политика в диалог с хората най-сигурният залог за успеха на нашата работа

„Кампанията, провеждана от Коалиция „БСП - ЗС „Александър Стамболийски” в община Тунджa, е градивна кампания, насочена към позитивизъм, към обединението на хората, за да решим заедно с тях проблемите на общината по-добре. Не мисля, че ще успеят онези наши опоненти, които сеят злоба, омраза и разединение”. Tова подчерта кандидатът за кмет на община Тунджа Георги Георгиев по време на редовния брифинг с представители на медиите. Той сподели общото впечатление на представителите на коалицията, участници в предизборните срещи, че хората идват на събранията, подготвени за един сериозен и отговорен диалог за обсъждане на проблемите на своето село и да предложат своята визия за тяхното разрешаване. „Ние отиваме на тези срещи не за да се запознаваме с хората, а да продължим досегашния диалог и да имаме за пореден път възможността отново заедно да дискутираме всичко свършено до тук и най-вече – да се допитаме до хората какво те очакват от нас в новия управленски мандат”, заяви Георги Георгиев. Той представи и листовките „Моята идея за село ……….”, където гражданите и бизнесът имат възможност да дадат своите предложения в писмен вид и по този начин да допишат предизборната програма, която детайлно се представя пред избирателите. „Тази дискусия „очи в очи” е изключително полезна и нужна за по-доброто развитие на общината”, каза още Георгиев. 
По думите му в повечето случаи предложенията са за подобряване на инфраструктурата и най-вече - на уличната мрежа и общинската пътна мрежа. В тази връзка Георгиев обясни, че с осигурените средства от републиканския бюджет и със собствени средства, през изтеклите 4 години е извършен основен ремонт на част от общинската пътна мрежа, а именно: основен ремонт на част от І етап на пътя Маломир – Коневец; Миладиновци - разклон Крумово; към момента се изпълнява основен ремонт на етап от пътя Сламино - Саранско със срок за изпълнение до 2 години. Ремонтирани са отделни участъци от общинската пътна мрежа - железопътна гара Тенево - с. Ген. Инзово. По думите са извършени и текущи ремонти на най-компрометирани участъци от общинската пътна мрежа: Савино – Меден кладенец – Межда; от разклон Тенево до с. Симеоново; от разклон с. Дражево - с. Кабиле до границата със с. Жельо войвода; от с. Дряново до с. Драма и други участъци. 
Изпълнено е отводняване на ул. „Дечо Йорданов”, с. Кукорево. Преасфалтирани са улица „Спартак” в с. Кабиле, улица „Подем” в с. Дражево и ул. „Бакаджик” в с. Търнава.
    Изпълнени са асфалтови кърпежи по улици в 26 села, в т. ч., през 2014 -2015 г в селата: Безмер, Дражево, Маломир, Окоп, Ханово и чакълиране в Завой, Челник, Веселиново,Търнава, Кукорево.
    До края на настоящата година предстои извършване на асфалтови кърпежи и чакълиране на улици в над 20 села за около 600 000 лв., но това ще бъде изпълнено при положително за община Тунджа решение на ВАС по обжалвана процедура за обществена поръчка. 
Във връзка с подготовката на общинската пътна мрежа за зимния сезон, в момента се извършват кърпежи на най-компрометираните участъци от общинската пътна мрежа: Дряново-Драма; Безмер-авиобаза Безмер; Савино-Меден кладенец-Межда; път Стара река (от разклона до селото); път за мотел „Света Екатерина”, с. Веселиново (от разклона до мотела). Извършва се и маркировка на общинската пътна мрежа.

„Разбира се, това не изчерпва нашите ангажименти към хората, но подчертава важният социален, човешки и прагматичен подход, присъщ на Българската социалистическа партия и Земеделски съюз „Александър Стамболийски”. Именно интересите, потребностите и приоритетите на жителите на община Тунджа са определящи и при разработването на предизборната програма за управление 2015 – 2019 г. Приемствеността и последователността, нагласата да формулираме общинската политика в диалог с хората, са може би най-важните характеристики и най-сигурният залог за успеха на нашата работа и за по-добрата перспектива пред хората на Тунджа”, допълни кандидатът за кмет на общината Георги Стоянов Георгиев.