Георги Георгиев:  Силните социални ангажименти са една от основните характеристики на община Тунджа

Окт 12, 2015 ЯМБОЛ Новини Избори 0 1184

Кандидат-кметът се ангажира с подкрепа за възрастните и хората в неравностойно положение 

„Социалната политика на община Тунджа е и ще бъде подадена ръка с грижа за всички хора на общината – от най-малките до възрастните самотни и болни хора, за хората с увреждания.” Това заяви пред участниците в предизборните срещи, провеждани в населените места на общината, досегашният кмет на Тунджа и кандидат за следващ мандат, издигнат от местна коалиция „БСП - ЗС „Александър Стамболийски”, Георги Георгиев. По думите му силните социални ангажименти са една от основните характеристики на община Тунджа. В качеството си на досегашен кмет той подчерта, че общината е единствената в България, която през изминалия мандат е съумяла да осигури и да гарантира достъп на своите жители от всички 44 населени места до социалните услуги Обществена трапезария и Домашен социален патронаж, свързани с доставка на храна за хората в неравностойно социално положение. Той допълни, че се поддържа и се развива дейността на Дома за стари хора „Христо Ботев” в с. Болярско. През новия мандат се предвижда увеличаване на броя на ползвателите и изграждане на рехабилитационен център към него. Георгиев отчете и разкрития заедно със Сдружение „Каритас” Дневен център за хора с увреждания в с. Веселиново; развитието на услугите Дневен център за стари хора в селата Генерал Инзово и Скалица, Център за социална рехабилитация и интеграция в с. Калчево. Кметът поясни, че в предизборната програма за управление е заложено разширяване на мрежата от дневни центрове и в други села на общината. По думите му реализирани и в процес на реализация са три проекта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Назначените лични асистенти, домашни санитари и социални сътрудници в услуга на хората от уязвими социални групи, често са единствената алтернатива за жителите на общината. В тази връзка Георгиев добави, че е одобрен нов проект на стойност 500 хил. лв. за доставка на интегрирани услуги в домашна среда, който ще стартира от месец ноември на настоящата година.
„Община Тунджа продължава да подпомага дейността на 37 пенсионерски клуба, като осигурява, поддържа и обогатява материалната база и дейността на клубовете. През новия мандат се предвижда в клубовете да се изнесат социални услуги, които се предоставят в дневните центрове – медицински прегледи, консултации, беседи от специалисти в различни области”, поясни Георгиев. Той бе категоричен, че ще продължава да работи и с отговорността за пълноценна грижа за здравето и сигурността на жители. В тази посока ще се реализират редица дейности за оптимизация, модернизация и преоборудване на филиалите на Центъра за спешна медицинска помощ - Ямбол в селата Тенево и Скалица. В подкрепа на лекарите и стоматолозите по места ще продължат поетапните ремонти на здравните служби и кабинети. Общинската политика за предоставяне на безплатни за хората кардиологични прегледи, профилактични прегледи за остеопороза, рак на гърдата и др. заболявания, ще продължи и през следващия мандат.
По отношение на повишаване сигурността и гарантиране опазването на обществения ред, имуществото и живота на гражданите в община Тунджа, в предизборната програма за управление през новия мандат е заложено изграждане на система за видео-наблюдение на входно-изходните артерии във всички села, поставяне на камери за контрол на скоростта в населени места с интензивно движение на моторни превозни средства. Съществуващото улично осветление ще бъде подменено с енергоефективни LED лампи, което ще позволи осветяване на улиците през цялата нощ.
„Развитието и разширяването на спектъра и обхвата на социалните услуги, на мерките за сигурност и спокойствие на жителите на община Тунджа, ще допринесат по безспорен начин повишаване качеството на живот в 44-те населени места на общината. Този ангажимент, поет преди 12 години и гласуваното ни от тунджанци доверие, гарантираме, че отново ще бъде изпълнен, ако на 25 октомври бъде избран с № 12 в интегралните бюлетини за кмет на община Тунджа, за общински съветници и за кметове на населени места.”, категорично подчертава кандидатът за кмет на община Тунджа Георги Георгиев.