Кристиан Вигенин постави за пореден път въпроса за изграждането на болницата в Ямбол

По време на парламентарен контрол министър Сербезова увери, че се прави всичко необходимо за реализирането на проекта

„На какъв етап е изграждането на болничния комплекс в Ямбол, какви са ориентировъчните срокове за завършване на проекта, има ли и от какво естество са проблемите въпроси, които подлежат на разрешаване и какви действия е предприело Министерството на здравеопазването в тази връзка за времето от миналата година досега, за да може най-после да се поздравим с окончателна реализация на този проект и да гарантираме, че гражданите на Ямбол и на съседните области ще имат качествено здравеопазване?“ Това попита заместник-председателят на Народното събрание и народен представител от „БСП за България“ Кристиан Вигенин министърът на здравеопазването Асена Сербезова по време на парламентарен контрол.

Той обърна внимание, че това не е първият въпрос, който е задаван за новия болничен комплекс в Ямбол и подчерта, че темата е в полезрението на обществеността в Ямболска област, а от известно време е станала и национален въпрос.

„По тази тема са се изказвали основните лидери на политическите формации, представени днес в Народното събрание. Една от заявките и на самия премиер Кирил Петков още с откриването на 47-то Народно събрание беше грижата за проблемите, които са наследени в системата на здравеопазването и конкретно по отношение на болницата в Ямбол“, припомни Вигенин.

По неговите думи в годините проектът е бил започван, спиран, а по времето на управлението на ГЕРБ той се бил превърнат в една яма, в която са изтичали средства без да може да се стигне до реален и краен резултат.

Кристиан Вигенин изтъкна, че изграждането на проекта е стартирало отново през 2021 г., но са били наследени редица проблеми, които са блокирали работата и са отнели сериозни усилия на Министерството на здравеопазването и на народните представители да бъдат преодолени.

„Въпреки всичко, темата продължава да бъде обект на всевъзможни спекулации, включително политически и на местно ниво“, обясни заместник-председателят на Народното събрание.

Министър Сербезова съобщи, че строителството на обекта е започнало на 5 март 2022 г., като предвидените средства за строителство, над 26 млн. лв., са разпределени на 3 етапа на финансиране, а към настоящия момент е възложено изпълнението само на първи етап. Относно текущите проблеми, министърът на здравеопазването посочи липса на финансиране за доставка на медицинска апаратура  и обзавеждане, както и на необходимостта от актуализация на разчетите по отношение на строително-монтажните работи и други дейности, които да отчитат инфлационните процеси в България.

„Уверявам Ви, че Министерството на здравеопазването прави всичко необходимо за справяне с предизвикателствата по изграждането на новата сграда на МБАЛ Ямбол и ефективното разходване на финансовите ресурси, за да може успешно да бъде завършен този от ключово значение за региона на здравеопазването проект“, увери министър Сербезова.