Общински съветници от БСП предлагат улица в Ямбол да носи името на проф. Любен Корнезов

16.01.2020 г.

Общинските съветници от БСП в Ямбол предлагат улица в града да носи името на проф. Любен Корнезов. Те инициират подписка сред гражданите в подкрепа на тяхната идея - да внесат в Общински съвет предложение наричаната от хората улица „Крайречен булевард“ да носи името на бележития ямболия, който почина на 30 ноември 2019 г.

Съветниците са предпочели да изберат точно тази улица, защото на нея няма административни адреси и това няма да затрудни гражданите или институциите.

Проф. Любен Корнезов е личност с изключителен принос за развитието на българското общество в най-новата му история и повишаване на авторитета на Ямбол през последните 30 години, изтъкна на пресконференция Катя Георгиева, председател на БСП – Ямбол и на групата съветници.

Тя припомни и приноса на Любен Корнезов – той е извървял цялата йерархия като съдия по гражданско право в районен и в Ямболски окръжен съд и е бил негов председател.  Наричан е баща на конституцията, защото е участник в Седмото велико народно събрание и е бил заместник-председател на Комисията по изработването на Конституцията на Република България от 1991 г. Член е на първия състав на Конституционния съд от 1991 до 1994 г., бил е заместник-министър по правосъдие и народен представител в четири парламента, като три пъти е бил и зам.-председател на Народното събрание. Той беше специалист по граждански процес и преподавател в юридическите факултети на УНСС и на Югозападния университет "Неофит Рилски" в Благоевград. Беше  професор, доктор по право, автор на 17 книги и монографии и на над 350 статии. Проф. Любен Корнезов беше признат от всички морален коректив, извървял с чест и достойнство пътя си в политиката, която напусна по собствено желание преди 6 години.

Подписите в подкрепа на предложението за именуване на улица на проф. Любен Корнезов ще се събират на пет места в Ямбол в продължение на месец. Намеренията на общинските съветници са до края на февруари да внесат предложението си в Общински съвет – Ямбол.