Кристиан Вигенин: Пътят към траен мир, сигурност и просперитет в Югоизточна Европа минава през Западните Балкани

25.04.2018 г.

„Пътят към траен мир, сигурност и просперитет в Югоизточна Европа минава през европейската перспектива и свързаност на Западните Балкани.“ Това заяви председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Кристиан Вигенин на среща с Деканата и Студентския съвет на факултет „Техника и технологии“ при Тракийски университет - гр. Ямбол.

Кристиан Вигенин отбеляза, че в продължение на шест месеца България е основен двигател на задачите от дневния ред на Европейския съюз. Пред  участниците в срещата той очерта приоритетните политики, свързани с председателството. „Всяко председателство трябва да търси баланси и сближаване на позициите на отделните страни членки. Българското председателство има възможност да насочва дебата в подкрепа на една по-опростена, ефективна и силна кохезионна политика на Съюза“, подчерта Вигенин. Той сподели също, че страните от Западните Балкани  имат нужда от свързаност както помежду си, така и с държавите членки на ЕС. "Гарантирането на политическа и финансова подкрепа за големите инфраструктурни проекти в тази посока ще бъде важен успех за България, от това и страната ни ще има преки икономически ползи. Амбицията на Българското председателство е да постигне ясен план за действие с конкретни стъпки за всяка от държавите", обясни председателят на Комисията.

В края на срещата бяха поставени въпроси, свързани с кандидатстването по програми, финансирани със средства от Европейския съюз. Кристиан Вигенин изслуша идеите на ръководството на факултета за промяна в някои условия по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, които да дадат възможност за по-равномерно териториално разпределение на инвестициите в изграждане на научен потенциал и се ангажира да проучи възможностите за корекции в подкрепа на инициативата на преподавателите.