Проведе се конференция на Общинската организация на БСП-Ямбол

актуална информация към 27.03.2016 г.

Проведе се конференция на Общинската организация на БСП – Ямбол. За Председател на ОбС на БСП –Ямбол бе избран  Николай Пенев, а председател на ОбКК  стана Иванка Иванова, по информация на Русин Ребров.

 За  Председател на БСП  бяха предложени  Михаил Миков и Атанас Мерджанов, а  за членове на НС на БСП  бяха предложени Атанас Мерджанов, Илияна Йотова, Капка Йоргова, Николай Пенев и Румен Банков.